PROPOZICE ZÁVODU

BOLEVECKÝ BĚH 2021 - 5. ROČNÍK BĚHU KOLEM BOLEVECKÝCH RYBNÍKŮ

PROPOZICE ZÁVODU

VYZVEDNUTÍ STARTOVNÍHO ČÍSLA NEJPOZDĚJI 15 min PŘED STARTEM!

Startovné pouze dospělí: 50 Kč při on-line přihlášce/platbě, 100 Kč na místě
Číslo účtu: 288 514 026 / 0300 (ČSOB)
Ceny a diplomy pro první tři závodníky v každé kategorii, diplomy a cena pro všechny děti


Tratě jsou vedeny po lesních cestách v okolí boleveckých rybníků.
Šatny a sprchy jsou k dispozici v prostoru startu a cíle, občerstvení dtto

Pořadatelé mohou dodatečně rozhodnout v závislosti na počtu přihlášených o vypsání samostatných kategorií pro hochy a dívky, u dětí malých a nejmenších, případně o vložení kategorie dětí narozených v roce 2015 a mladších. Přihlásí-li se do závodu na 8 400 m nejméně tři ženy, bude vyhlášena samostatná kategorie, stejně jako v případě přihlášky nejméně tří žen na 4 750 m starších třicet pěti let (Ženy veteránky). Případné změny budou oznámeny do patnácti minut před startem.

PRAVIDLA ZÁVODU

Obecné

 • Závod se pořádá ve veřejném prostoru.
 • Organizátorem závodu je Poběžte s námi v Bolevci, z.s.
 • Závodu se mohou účastnit pouze řádně přihlášení závodníci.
 • Závodníci se mohou účastnit závodu pouze ve své věkové kategorii (dle roku narození).
 • Účastníci mladší 15-ti let mohou startovat v kategorii pro dospělé, je zdravotně způsobilý, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.
 • Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.
 • Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.
 • Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky a pohybovali se jen v předem vymezených prostorech.
 • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu.Přihlášky k závodu

 • Přihláška k závodu bude platná až po jejím zaplacení, připsáním na účet pořadatele v plné výši nebo hotovostní platbou v den konání závodu.
 • Poplatek (startovné) uhrazený účastníkem je nevratný.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.boleveckybeh.cz
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.
 • Přihlášky na místě se budou přijímat nejdéle do 15 minut před startem přísušné kategorie!!!Závod a startovní balíčky

 • Startovní čísla musí být umístěna předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a viditelně.
 • Startovní číslo nebo čip jsou nepřenosné na jinou osobu a distanci. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud se nebude držet pokynů pořadatelů, nebude viditelně označen startovním číslem a bude jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla závodu.
 • Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě kolečkové brusle, trekkové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
 • Do prostoru startu a cíle je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup se zvířaty.
 • Pořadatel závodu neručí za odložené věci.
 • Pořadatel závodu zajišťuje převlékárnu v prostorách kempu.
 • Občerstvení pro závodníky bude podáváno v cíli a v zázemí.
 • Ceny pro vítěze jsou zveřejněny na internetových stránkách pořadatele. Ceny nejsou právně vymahatelné.

ZÁVODNÍ KATEGORIE

Číslo kategorie Start Název kategorie Ročník Trať
1 09:30 Nejmenší děti 2017 a mladší 60 m
2 09:35 Nejmenší děti 2017 a mladší 60 m
3 09:40 Malé děti 2015 - 2016 300 m
4 09:45 Malé děti 2015 - 2016 300 m
5 09:50 Dívky 2013 - 2014 300 m
6 09:55 Hoši 2013 - 2014 300 m
10:00 Vyhlášení Kategorie 1-6
7 10:25 Dívky 2011 - 2012 900 m
8 10:25 Hoši 2011 - 2012 900 m
9 10:25 Dívky 2009 - 2010 900 m
10 10:40 Hoši 2009 - 2010 1 500 m
11 10:40 Dívky 2007 - 2008 1 500 m
12 10:50 Hoši 2007 - 2008 3 000 m
13 10:50 Dorostenky 2004 - 2006 3 000 m
11:15 Vyhlášení Kategorie 7-13
14 11:30 Dorostenci 2004 - 2006 4 750 m
15 11:30 Ženy 1986 - 2003 4 750 m
16 11:30 Ženy 1976 - 1985 4 750 m
17 11:30 Ženy 1975 a starší 4 750 m
18 12:10 Ženy - vytrvalkyně 2003 a starší 8 400 m
19 12:10 Muži 1982 - 2003 8 400 m
20 12:10 Veterání I 1972 - 1981 8 400 m
21 12:10 Veteráni II 1962 - 1971 8 400 m
22 12:10 Veteráni III 1961 a starší 8 400 m
13:15 Vyhlášení Kategorie 14-22

PŘIJĎTE SI ZAZÁVODIT V SOBOTU 25. ZÁŘÍ

5. ročník běhu kolem boleveckých rybníků

PŘIHLÁSIT SE NA ZÁVOD