PROPOZICE ZÁVODU

BOLEVECKÝ BĚH 2017 - 2. ROČNÍK BĚHU KOLEM BOLEVECKÝCH RYBNÍKŮ

PROPOZICE ZÁVODU

Startovné 50 Kč platí pouze dospělí závodníci.
Ceny a diplomy pro první tři závodníky v každé kategorii.

Tratě jsou vedeny po lesních cestách v okolí boleveckých rybníků. Šatny a sprchy jsou k dispozici v prostoru startu a cíle.

Pořadatelé mohou dodatečně rozhodnout v závislosti na počtu přihlášených o vypsání samostatných kategorií pro hochy a dívky, u dětí malách a nejmenších, případně rozhodnout o vložení kategorie dětí narozených v roce 2014 a mladších.
Přihlásí-li se do závodu na 8 km nejméně tři ženy, bude vyhlášena samostatná kategorie. Stejně jako v případě přihlášky nejméně tří žen na 4 km starších třiceti pěti let (Ženy veteránky).

PRAVIDLA ZÁVODU

Obecné

  • Závod se pořádá ve veřejném prostoru.
  • Závodu se mohou účastnit pouze řádně přihlášení závodníci.
  • Závodníci se mohou účastnit závodu pouze ve své věkové kategorii (dle roku narození).
  • Účastníci mladší 18-ti let se mohou dospělých závodů zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce. Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.
  • Běžci do 15 let se mohou dospělých běhů zúčastnit pouze s dospělým doprovodem, který s nimi poběží na trati, a s uhrazeným startovným. K tomu je rovněž potřeba při vyzvednutí startovního čísla doložit potvrzení od zákonného zástupce.
  • Běžci mladší 10ti let, kteří by chtěli běžet dospělý závod, se řeší individuálně s pořadateli.
  • Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.
  • Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.
  • Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
  • Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky a pohybovali se jen v předem vymezených prostorech.
  • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu.Přihlášky k závodu

  • Přihláška k závodu bude platná až po jejím zaplacení, připsáním na účet pořadatele v plné výši nebo hotovostní platbou v den konání závodu.
  • Poplatek (startovné) uhrazený účastníkem je nevratný.
  • Změny v přihláškách jsou možné pouze do 5 pracovních dní před závodem. Poté již převod nebude možný.
  • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.boleveckybeh.cz.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.
  • POZOR, přihlášky na místě v den konání závodu je možné vyřešit do 30 minut před startem kategorie!!!Závod a startovní balíčky

  • Startovní čísla musí být umístěna předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a viditelně.
  • Startovní číslo nebo čip jsou nepřenosné na jinou osobu a distanci. Porušení vede k diskvalifikaci.
  • Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud se nebude držet pokynů pořadatelů, nebude viditelně označen startovním číslem a bude jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla závodu.
  • Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě kolečkové brusle, trekkové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky.
  • Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
  • Do prostoru startu a cíle je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup se zvířaty.
  • Pořadatel závodu neručí za odložené věci.
  • Pořadatel závodu zajišťuje převlékárnu v prostorách kempu.
  • Občerstvení pro závodníky bude podáváno v cíli a v zázemí.
  • Ceny pro vítěze jsou zveřejněny na internetových stránkách pořadatele. Ceny nejsou právně vymahatelné.

ZÁVODNÍ KATEGORIE

Číslo kategorie Start Název kategorie Ročník Trať
1 10:00 Nejmenší děti 2013 a mladší 60 m
2 10:10 Malé děti 2011 - 2012 300 m
3 10:15 Dívky 2009 - 2010 300 m
4 10:20 Hoši 2009 - 2010 300 m
5 10:30 Dívky 2007 - 2008 900 m
6 10:40 Hoši 2007 - 2008 900 m
7 10:50 Dívky 2005 - 2006 900 m
8 11:00 Hoši 2005 - 2006 1,4 km
9 11:10 Dívky 2003 - 2004 1,4 km
10 11:20 Hoši 2003 - 2004 2,8 km
11 11:20 Dorostenky 2000 - 2002 2,8 km
12 11:35 Dorostenci 2000 - 2002 4 km
13 11:35 Ženy 1999 a starší 4 km
14 12:00 Muži 1978 - 1999 8 km
15 12:00 Veterání I 1968 - 1977 8 km
16 12:00 Veteráni II 1958 - 1967 8 km
17 12:00 Veteráni III 1957 a starší 8 km

PŘIJĎTE SI ZAZÁVODIT V SOBOTU 15. ZÁŘÍ

2. ročník běhu kolem boleveckých rybníků

PŘIHLÁSIT SE NA ZÁVOD